Terárium je oknem do jiného světa. Za sklem toho našeho se rozkládá divoký pouštní svět. Pouštní svět plný draků latinsky pojmenovaných Eublepharis Macularius - gekončíků nočních (leopard gecko),
o jejichž krásu a jedinečnost se s Vámi chceme podělit.
šešulky2.jpg
Při kopírování z těchto stránek uvádějte zdroj. Napsání všech článků jsme z dobré vůle věnovali svůj čas a zveřejněné texty jsou naším dušením vlastnictvím.
V tomto článku Vás informujeme o všem, co by měl Váš gekončík přijímat: o vodě, o krmném hmyzu, o ostatním podstatném krmení (myší holátka). Zaměříme se na chov konkrétních druhů krmného hmyzu včetně jeho úskalí. Dáme Vám návod na výrobu odchovny hmyzu a poradíme, jak přistupovat k tématu smýkání hmyzu v přírodě. Tematiku vitamínů a minerálů rozvádíme obšírněji v samostatné kapitole


Voda
Ačkoliv je gekončík noční pouštní tvor, vodu ke svému životu nutně potřebujte. Proto je třeba mít na paměti, aby v teráriu byl vždy přístup k čisté vodě - nejlépe převařené!


Krmný hmyz v teráriu

Pokud necháváte krmný hmyz v teráriu dlouhodobě, pamatujte, že i ten musí mít v prostoru přístupný zdroj potravy. V případě, že je hmyz hladový, začne konzumovat výkaly gekončíků, čímž by se mohla rozšířit případná nákaza. Konzumování trusu lze zabránit rozsypáním menšího množství ovesných vloček po teráriu. Pochutnají si na nich všechny druhy krmného hmyzu.


Druhy krmného hmyzu
Protože je nemyslitelné jíst celý život jenom kuřata, rozhodli jsme se sestavit co nejpestřejší paletu krmného hmyzu, který je snadno dostupný a Vy jej můžete bez obav nabídnout svým zlatíčkům, aby také celý život nekonzumovala pouze jeden druh potravy. 
Během naší chovatelské praxe jsme vyzkoušeli chovat různé druhy hmyzu a o své zkušenosti se s Vámi rádi podělíme.

CVRČEK DOMÁCÍ a CVRČEK BANÁNOVÝ/STEPNÍ
(latinsky Acheta domestica a Gryllus assimilis)
- vhodná teplota pro chov: 25°C - 30°C
- velikost: dospělci měří 2cm (cvrček domácí má štíhlejší tělo)
- chov: v chovné nádobě je třeba mít proložky od vajec, na které si cvrčci vylezou - je to pro ně bezpečné místo zvlášť během svlékání
- rozmnožování: do chovné nádoby dáme misku se stále vlhkých substrátem, do níž samice dlouhým kladélkem nakladou vajíčka
- konzumovatelná stádia: všechna - v závislosti na velikosti strávníků
- čím převážně krmit: suchým krmivem (ovesné vločky, pečivo), jako zdroj vody podáváme mrkev
- nevýhody: vlhkost z misky se substrátem vedoucí k dalším problémům, kanibalismus, hlasité projevy samečků

- výživová hodnota: zdroj vitamínů skupiny B
- oblíbenost: doporučuje 20 z 20 našich gekončíků
Samec cvrčka stepního
Samec cvrčka stepního
Samice cvrčka stepního
Samice cvrčka stepního
Svlékání cvrčka stepního
Svlékání cvrčka stepního

POTEMNÍK MOUČNÝ/MOUČNÝ ČERV
(latinsky Tenebrio molitor)

- vhodná teplota pro chov: pokojová
- velikost: larvy 2cm, kulky 1cm a dospělci 1cm
- chov: v nádobě se širokým dnem necháme vypást larvy, dokud se nepřemění v bílé až bíložluté kukly, které musíme přesunout do další nádoby, kde je nebudou larvy zbytečně okusovat a vyčkáme, až z kukel vylezou bílí brouci, jejichž tělo postupně schne, tvrdne a černá; broučky dáme do další nádoby na substrát (mouku), kde se spaří a nakladou vajíčka, z nichž se časem vylíhnou malé larvičky o velikosti 4-5 milimetrů
- konzumovatelná stádia: larvy, kukly a čerstvě vykuklení broučci - už zčernalí broučci mohou způsobit zácpu
- čím převážně krmit: substrát vyrobíme smícháním mouky, soli a cukru; jako další krmení podáváme staré pečivo, jiný hmyz (sušený), zeleninu, ovoce, piškoty atd.
- nevýhody: životní cyklus od malé larvičky do konzumovatelné velikosti pro dospělé gekončíky je velmi dlouhý; kanibalismus; necháte-li larvy volně se pohybovat po teráriu se zadní stěnou, mohou Vám ji poničit, proto je lepší dávat červy do vysoké misky s hladkými stěnami, ze které nemají šanci se dostat

- výživová hodnota: skrze červy dostaneme do gekončíků mnoho potřebných živin, ale především jsou zdrojem tuku
- oblíbenost: doporučuje 10 z 20 našich gekončíků (někteří gekončíci se specializují pouze na čerstvě vylíhnuté broučky)
Larvy
Larvy
Kukly
Kukly
Dospělec (zdroj: skudci.com)
Dospělec (zdroj: skudci.com)
MOUČNÍ ČERVI VS. CVRČCI:
Mnohdy se, coby čtenáři internetových diskusí, setkáváme se dvěma různými názory na správné krmení gekončíků. Někteří chovatelé vnímají jako základní druh hmyzu, který by měl gekončík dostávat, larvy potemníků moučných. Naproti tomu, jiní chovatelé říkají, že pro gekončíky jsou nejlepším základním krmením cvrčci a že mouční červi jsou až příliš tuční, tudíž by se jimi němělo krmit příliš.
Nebudeme Vás přemlouvat a říkat Vám, co je pro Vaše gekončíky nejlepší. Raději necháme promluvit čísla nutričních hodnot z knihy Ivana Vergnera pro srovnání těchto dvou druhů krmného hmyzu.
Upozorňujeme, že hodnoty jsou 
uvedeny v gramech na 1kg sušiny.
 
Druh hmyzu bílkoviny tuky sacharidy vápník fosfor
Larva potemníka moučného 366,3 594 29,7 0,21 2,51
Cvrček domácí 495 435,6 59,4 0,40 5,23

Pokud by Vás zajímala naše interpretace tabulky a její použití v chovu, pak my osobně používáme jako základní krmivo cvrčky. Přesněji cvrčky banánové (neboli stepní), kteří jsou větší než domácí, tudíž i obsažených živin poskytují více. Pokud ovšem potřebujeme, aby některý z našich gekončíků přibral, ať už jde o samici po snůškách nebo o mládě menší než jeho stejně staří sourozenci, krmíme takové zvíře především moučnými červy.
 
POTEMNÍK BRAZILSKÝ
(latinsky Zophobas atratus)

- vhodná teplota pro chov: 25°C - 30°C
- velikost: od zakoupených larev o délce 7cm po vyklubané dospělce, měřící 4cm
- chov: stejný jako u potemníků moučných; velikost vyklubaných larev se pohybuje kolem jednoho centimetru
- konzumovatelná stádia: larvy podle velikosti strávníků, kukly a čerstvě vykuklení brouci bílého zbarvení
- čím převážně krmit: stejné složení krmiva jako u potemníků moučných
- nevýhody: alespoň v našem případě vysoká úmrtnost
- výživová hodnota: velmi tuční
- oblíbenost: doporučuje 1 z 20 našich gekončíků (pro ostatní byly larvy příliš velké)
Larvy (zdroj: drachen.cz)
Larvy (zdroj: drachen.cz)
Kukla (zdroj: rydzi.cz)
Kukla (zdroj: rydzi.cz)
Dospělec (zdroj: biolib.cz)
Dospělec (zdroj: biolib.cz)
ŠVÁB ARGENTINSKÝ
(latinsky Blaptica dubia)

- vhodná teplota pro chov: 25°C - 30°C
- velikost: čerstvě vyklubaní švábci měří 0,5cm, zatímco jejich dospělí rodiče dosahují délky až 6cm
- chov: šváby chováme na proložkách od vajec, v jejichž záhybech se mohou nerušeně svlékat - samci rovnat dlouhá křídla; švábi se ve svém domově musí nejprve patřičně zabydlet, což poznáme především podle typického zápachu
- rozmnožování: po napáření samice začíná z části zadečku vystrkovat tzv. ootéku, kterou vysušuje na vzduchu; ootéku následně upustí na dno chovné nádoby a z ootéky vylézají malí bílí švábci (20-30 jedinců), jež v závislosti na vlhkosti stravy, prostředí a teplotě dorůstají v dospělce během tří měsíců až jednoho roku
​- konzumovatelná stádia: všechna v závislosti na velikosti strávníků - nejoblíbenější jsou čerstvě svléknuté kousky
- čím převážně krmit: staré pečivo, mrkev, ovesné vločky, malé množství masa
- nevýhody: dlouhý životní cyklus, při vydatném krmení šťavnatou stravou problémy s přílišnou vlhkostí
- výživová hodnota: velmi vysoká v závislosti na kvalitním krmení, zdroj B-komplexu
- oblíbenost: doporučuje 20 z 20 našich gekončíků
mix velikostí
mix velikostí
vlevo samec, vpravo samice
vlevo samec, vpravo samice
Samice vytlačující ootéku
Samice vytlačující ootéku
ŠVÁB TURKISTÁNSKÝ
(latinsky Shelfordella tartara)
vhodná teplota pro chov: 25°C - 30°C (přežijí i při pokojové teplotě)
velikost: 0,5cm - 2,5cm  u dospělých samců
chov a rozmnožování: chovné podmínky jako u švábů argentinských
​- konzumovatelná stádia: všechna stádia podle velikosti strávníků
čím převážně krmit: podobné složení krmiva jako u jiných druhů švábů
nevýhody: i při menším zašpinění stěn chovné nádoby jsou schopní lézt po vertikálních plochách a po útěku přežívají i při pokojové teplotě (těžko říci, zda se při běžné teplotě také rozmnožují), v teráriu jsou velmi rychlí a těžko ulovitelní
výživová hodnota: velmi vysoká v závislosti na kvalitním krmení, zdroj B-komplexu
oblíbenost: doporučuje 10 z 20 našich gekončíků
(zdroj: pest2000.it)
(zdroj: pest2000.it)
ŠVÁBI VŠEOBECNĚ:

švábi jsou ze všeho krmného hmyzu asi tím nejlépe odchovatelným a nejtrvanlivějším. Lze jimi krmit dlouhodobě jako cvrčky, neplatí mezi nimi kanibalismus. Ale pozor: přes veškeré informace na jiných webových stránkách dospělí samci švábů létají! Křídla mají k tomu, aby v přírodě mohli putovat delší vzdálenosti při vyhledávání samic. Samičí feromony lákající samečky mají stejný pach jako pivo - to dosvědčuje i fakt, že na odchozených lahvích a plechovkách, většinou podél silnic a v kempech, umírá mnoho švábích samců.SARANČE STĚHOVAVÁ a SARANČE VŠEŽRAVÁ
(latinsky Locusta migratoria a Schistocerca gregaria)

vhodná teplota pro chov: 25°C - 35°C
velikost: 4-5cm u subadultů (jedinec před posledním svlekem, kterým se stává dospělým) a 6-7cm u dospělců, čerstvě vyklubaní jedinci měří kolem jednoho centimetru
chov: na stěny chovné nádoby přilepíme síťovinu, na kterou se mohou sarančata snadno přichytit; saranče jsou velmi dobří letci, proto jejich únik mimo odchovný box snadno poznáte
rozmnožování: samci vábí samice cvrkáním a následně se s nimi snaží spářit - během páření mají samci zářivé barvy a po napáření tmavnou; na dno chovné nádoby umístíme misku s vlhkým substrátem - např. rašelinou, kam samice kladou vajíčka v pěnovém obalu; po vylíhnutí mláďat krabičku přesunujeme do jakési oddělené školky, aby dospělci nepokousali svlékající se mladé v případě nedostatku šťavnaté potravy
konzumovatelná stádia: v závislosti na velikosti strávníků, u větších zakoupených kusů může být problémem velikost
čím převážně krmit: saranče jsou výhradně býložraví jedinci (mají-li dostatek vody, kterou pak nepotřebují získávat z těl svých spolubydlících), proto krmíme zelím, mrkví, senem a travou
nevýhody: saranče potřebují ke svému vývoji nejen teplo, ale také světlo (to jim musíme dodávat nejlépe žárovkou či umístěním u okna), pokud zapomeneme zvlhčit substrát, hrozí vysušení od tepelného zdroje, kterým zajišťujeme stálou teplotu; saranče jsou náročné na pestrost stravy (vybírají ji zrakem)
výživová hodnota: díky krmivu jsou zdrojem vitamínů A, C, D a kyseliny listové, z minerálů jsou bohaté na draslík
oblíbenost: doporučuje 18 z 20 našich gekončíků
S. stěhovavá (zdroj: zoohaus.cz)
S. stěhovavá (zdroj: zoohaus.cz)
S. všežravá (zdroj: zoohaus.cz)
S. všežravá (zdroj: zoohaus.cz)
Útěk krmného hmyzu
Pamatujte, že není otázkou, zda Vám nějaký hmyz uteče, ale: Kdy se tak stane?
Způsobů odchytu krmného hmyzu je hned několik:


- CHYCENÍ DO RUKY/PINZETY, ZAŠLÁPNUTÍ
vyplatí se především při útěku několika málo jedinců - netřeba ztrácet hlavu
pozor: pokud máte hmyz při útěku na dohled, můžete jej vrátit do chovné nádoby či terária

- CHYCENÍ NA MUCHOLAPKU
mucholapku položte na zem lepkavou stranou vzhůru (možno použít i silnou izolepu) a do středu pasti položte krmivo, ideálně šťavnaté; past pokládejte do rohů a zákoutí místnosti, vyvarujte se přístupu hmyzu k jinému zdroji potravy
pozor: jestli se hmyz potuloval po místnosti delší dobu, nevracejte jej zpět do chovné nádoby, ani nedávejte ke zkrmení svým miláčkům - mohl zkonzumovat cokoliv nevhodného (např.: lístky jedovatých rostlin, jiný starý hmyz, odpadky z koše, ...)

- "RUSKÝ" POSTUP
postup dodnes užívaný v zapadlých vesnicích ruské tajgy je použitelný v chladných měsících roku: místnost uzavřete, vypněte topení, otevřete okna a přes noc vyčkejte - tepltomilný hmyz nemá šanci přežít

- POUŽITÍ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA HUBENÍ HMYZU VE SPREJI
sprej aplikujte přímo na hmyz nebo do rohů, na prahy a kolem nábytku (popř. pod něj)
pozor: vyvarujte se použití těchto přípravků v blízkosti chovaných ještěrů i ostatního krmného hmyzu, mohli byste přijít o šupinaté radosti i celý chov živého krmiva

POUŽITÍ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA HUBENÍ HMYZU DO ZÁSUVKY
pozor: v místnostech, kde máte terária s plazi, se vyvarujte použití těchto přípravků - způsobí smrt všech zvířat (v nevětraných obytných místnostech působí lidem bolesti hlavy a nevolnost)


ODCHOVNA
Chcete-li chovat pouze menší množství hmyzu, doporučujeme vytvořit odchovnu.
Návod: z plátů polystyrenu vytvořte uzavíratelnou a částečně větratelnou krabici, do které vložíte topný kabel, topnou folii, nebo topnou rohož. Nezapomeňte přidat teploměr popř. termostat. Do této vytápěné odchovny naskládejte chovné nádoby s hmyzem. Nekrmte příliš šťavnatým krmivem, abyste předešli zapaření (ideálním zdrojem vláhy je mrkev). Celou odchovnu pak umístěte do nevytápěné místnosti; např. do sklepa. Jakýkoliv hmyz, který uteče, zemře zimou. 

Pokud máte, zvláště v teplých měsících roku, problém se zapařováním švábů či cvrčků, použijte plastovou bednu větších rozměrů, do níž vodorovně naskládáte papírové proložky od vajec. Výška bedny a sloup proložek však musí  činit rozdíl nejméně 20 centimetrů, aby krmná zvířata neměla šanci vyskočit, popř. vyletět. Po obvodu horního okraje bedny nalepte oboustrannou lepící pásku, která zabrání v útěku i těm nejlepším skokanům. V otevřené bedně bude lépe cirkulovat vzduch a hmyz se nezapaří. V dobře větrané chovné nádobě můžete krmit šťavnatější stravou, např. jablkem či listy nejedovatých bylin, čímž krmnému hmyzu zajistíte dostatek tekutin a předejdete jejich zvýšené úmrtnosti. Vyvarujte se však zbytků šťavnatého krmení u hmyzu, předejdete tak mnoha nepříjemnostem.


Problémy v chovu hmyzu
Hlavním problémem chovu jakéhokoliv hmyzu je vlhkost, ze které pramení hned několik dalších potíží: zapaření, vysoká úmrtnost hmyzu, plíseň a drobní škůdci. Tyto problémy nejlépe vyřešíte vyčištěním chovné nádoby. Jelikož zvýšené úmrtnosti i zapaření si všimneme snadno a plíseň lidstvo rozeznávalo už před příchodem slovutného Alexandera Fleminga, přejděme rovnou k problému jménem:

NEZVANÉ PISIVKY BLEDÉ
- velikost: 1mm a méně
- množství: obrovské
- jak je poznat: vypadají jako maličká zrnka bílého písku, při bližším pohledu zjistíme, že se pohybují
- strava: mrtvá těla hmyzu a mokré krmivo pro krmný hmyz
- jak se jich zbavit: zahřátí okolního vzduchu nad 50°C; průvan - celou zasaženou chovnou nádobu dejte ven; vyhození celého obsahu chovné nádoby a její vymytí, vysušení, popř. desinfekce
- nebezpečí pro krmný hmyz: žádné - pokud Vám malí broučci nevadí, předejděte ostatním problémům s vlhkostí a krmný hmyz si nechte i s pisivkami, které časem pravděpodobně zmizí samy
(zdroj: biolib.cz)
(zdroj: biolib.cz)
(zdroj: mark.sweb.cz)
(zdroj: mark.sweb.cz)
Smýkaný hmyz
V letních měsících své šupinaté mazlíčky nejvíce potěšíte smýkaným hmyzem. Smýkáním se rozumí výroba sítě s malými oky (síťka na motýly) a její tažení travou po elipsovité nebo osmičkovité trajektorii. Chycený hmyz se následně vsype do terária. Obrovskou nevýhodou tohoto způsobu lovu hmyzu je fakt, že do síťky chytíte cokoliv včetně včel, vos a klíšťat. Proto doporučujeme spíše sběr hmyzu - zjm. lučních kobylek a sarančí (saranče se v našich klimatických podmínkách většinou nedorůstají více než 3cm). U některých chovatelů se setkáváme také s krmením pavouky, kteří se u nás hojně vyskytují. Takovými pavouky jsou např. všechny druhy pokoutníků (p. tmavý, p. stájový, p. domácí). Gekončíci nemají s lovem těchto pavouků žádný problém.
výhody: nulové náklady na krmivo, vysoká výživová hodnota hmyzu (zdroj všech vitamínů a minerálů)
oblíbenost: doporučuje 20 z 20 našich gekončíků
pozor: hmyz sbírejte pouze v rozlehlých lokalitách, které nebyly ošetřeny žádnými chemickými postřiky - mohli byste zavinit úmrtí nebo otravu svých gekončíků
Saranče z louky
Saranče z louky
Pokoutník domácí (zdroj: biolib.cz)
Pokoutník domácí (zdroj: biolib.cz)
Myší holátka
Holátka jsou velice důležitým zdrojem živin (a také tuků) pro samice připravované na nadcházející chovnou sezónu. Vhodná holátka jsou ve věku čerstvě po narození nebo stará pouze několik dnů. Samicím je předkládáme nejčastěji živá, ale někteří chovatelé používají i holátka mražená (u takových je výhodou jistota, že nepřenáší žádné infekce nebezpečné pro plazy, což oceníte, pokud nemáte hole přímo od chovatele plazů chovajícího si vlastní krmení, tento klad však kontrastuje se sníženou výživovou hodnotou).
Nezapomeňte, že živá holátka pískají, když jsou lovena, což nemusí být pro slabší nátury. Přesto je velice vhodné, aby je chovné samice dostávaly. Jejich nepřítomnost v jídelníčku gekončíků může po snůškách zavinit zdravotní problémy.
Pamatujte, že gekončíci jsou lovci a nelze jim odepírat potravu z vlastního rozmaru a měkkého srdce. Ušetřením myšičky ochuzujete vlastního gekončíka. Nakonec, sotva si můžeme představit, co prožívá zelí během krájení.
(zdroj: media.tumblr .com)
(zdroj: media.tumblr .com)
Autor: Darek Stolinský

Použitá literatura:

VERGNER, Ivan. Ještěři: Biologie, Chov, Gekoni 1. Jihlava: Madagaskar, 2001.
FOREJT, Jaroslav. Gekončík noční. Rudná u Prahy: Robimaus, 2007.
KRAUS, Jan; KOCIÁN, Miroslav. Příručka pro teraristy - chameleoni a gekoni. Brno: Polaris, 1998.
Vzhledem k tomu, že za webové stránky neplatíme, musíme se smířit s následující reklamou...


 

Pokud Vás cokoliv zaujalo a chcete se zeptat, popř. nás v něčem poopravit, budeme rádi, když nám pošlete zprávu.

© copyright 2013-2017

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one